CZ | EN

Osvětlení baseballového hřiště

Umělé osvětlení baseballového stadionu musí splňovat mnoho náročných kritérií, zvláště zajistit bezpečnost hráčů a zrakovou pohodu diváků, event. umožnit kvalitní televizní přenosy tohoto rozvíjejícího se sportu. Osvětlení musí být přizpůsobeno velikosti a rychlosti míčku po odpalu, aby bylo možné sledovat dráhu míčku v letu. Požadavek na intenzitu osvětlení je tedy značný.