CZ | EN

V úzké spolupráci s pracovníky SŽ, s.o. předkládáme tři typová řešení sklápěcích stožárů:

1. Osvětlení nástupišť sklápěcími stožáry výšky 6 m

Výhody, které přináší sklápěcí stožáry pracovníkům údržby, můžou ocenit i pracovníci SŽ, s.o. Po schválení Technických podmínek pro svítidla, Technických podmínek pro stožáry 5 - 12 m a Technických podmínek pro stožáry 12 - 25 m, naše společnost koncem roku 2007 dodala svítidla a sklápěcí stožáry pro  prvních 9 nástupišť na Plzeňsku.

Svítidla jsou umístěna na sklopných stožárech Abatec T061RLS. Líc stožáru je vždy umístěn podle místní situace pokud možno cca 5 m od středu nejbližší koleje, vždy však mimo průjezdný profil (cca 3,5 m od středu koleje).

Ke stožárům dodáváme i mobilní sklápěcí pružinové mechanismy, se kterým může jeden pracovník pohodlně  cestovat k servisnímu úkonu i vlakem.

2. Náhrada stožáru JŽ 14 - Osvětlení zastávek a přilehlé obsluhované části kolejiště sklápěcími stožáry výšky 12 m 

V tomto případě se jedná o přímou náhradu stožáru JŽ 14 se svítidlem SHC 250 W se spouštěcím mechanismem. Použití sklápěcích stožárů T127RLH odstraňuje dvě hlavní nevýhody klasického řešení -  problémy se spouštěcím zařízením a odpojovačem a v případě jeho nefunkčnosti zajištění pracovníka s odpovídající kvalifikací pro práci ve výškách pro servis svítidla přímo na stožáru.

   

3. Náhrada osvětlovacích věží sklápěcími stožáry výšky 20m a 25 m

Pro osvětlení odstavných ploch a překladišť navrhujeme jako alternativu k osvětlovacím věžím trubkových nebo příhradových kostrukcí sklápěcí stožáry typu GL400 výšky 25 m. Tento typ stožáru má max. vrcholové zatížení  195 kg.  Umístění sklápěcího stožáru v kolejišti v blízkosti trakčního vedení samozřejmě vyvolává obavu o bezpečnost při sklápění. Tady je nutno zdůraznit, že zakladna sklápěcího stožáru typu GL400 má rozměr pouze 400x400 mm a ve vrcholu průměr 219 mm. Například při osazení  výložníkem SB6 pro 6 ks světlometů 1000W je maximální boční přesah od osy stožáru pouhých 750 mm a při sklápění nedochází k žádnému bočnímu výkyvu.

První realizací, kde došlo k přímé náhradě za osvětlovací věž příhradové konstrukce, je stanice Znojmo. Zde bylo nutné starou osvětlovací věž nahradit z prostorových důvodů subtilnější konstrukcí, a právě náš sklápěcí stožár typu GL400 nejlépe splnil požadavky projektanta.

Reference – osvětlení železničních stanic ČD