CZ | EN

LED osvětlení průmyslových ploch

Vysoce výkonné LED světlomety řady AL společnosti AAA-LUX umožňují kvalitní osvětlení průmyslových ploch. Svítidla mají příkon od 600W do 1350W. Ve srovnání se staršími sodíkovými světlomety dokážeme snížit instalovaný příkon a výrazně zlepšit osvětlení.  Při projektování nového osvětlení je možné dosáhnout dalších úspor v podobě menšího počtu stožárů, které mohou být, díky vysokému výkonu světlometů, ve větší vzájemné vzdálenosti. Výrazně se zlepší barevné podání, kontrast i rovnoměrnost. V neposlední řadě je kladen velký důraz na omezení rušivého světla, které dokáží svítidla řady AL minimalizovat.

Reference – osvětlení průmyslových ploch

Osvětlení letiště Kuchyňa

Na vojenském letišti Malacky-Kuchyňa jsme osvětlili plochu 370x80m pomocí 6 stožárů výšky 28m a 60ks LED světlometů. Dokonce i při jednostranném osvětlení jsme dosáhli vysoké rovnoměrnosti. Instalované clony svítidel omezují šíření světla mimo požadovanou plochu, nedochází tak k oslnění přistávací dráhy. K dispozici je 6 hladin osvětlenosti a díky stmívání světlometů, bez snížení rovnoměrnosti.

     

Osvětlení testovacího polygonu

V dalekých Dušníkách se rozprostírá testovací polygon pro stroje Bobcat. Pracuje se zde 24 hod denně 5 dní v týdnu. Především z důvodu rychlé návratnosti investice, ale také vysoké rovnoměrnosti a možnosti stmívání, byly vybrány LED světlomety. Areál je nasvícen 21 LED světlomety, které jsou vynášeny 10 sklápěcími stožáry výšky 20m. Železobetonové základy jsou tvořeny 3 díly prefabrikátů; jsou vzájemně sešroubovány, aby byla zajištěna případná mobilita stožárů.