CZ | EN

Třinec - osvětlení železničního prostranství

Třinec - osvětlení železničního prostranství

Řešení
Rok realizace: 2011
Počet stožárů: 4
Typ stožáru: HL250 15M
Výška: 15 m
Objednatel: OHL ŽS, a.s.