CZ | EN

Osvětlení kolejiště Pardubice

Řešení
Rok realizace: 2019
Počet stožárů: 5
Typ stožáru: HL330
Výška: 20 m