CZ | EN

Osvětlení hřiště v Bratislavě - Karlova Ves

Byla provedena rekonstrukce fotbalového hřiště včetně umělého osvětlení.

Základové patky stožárů jsou pro těžkou techniku nepřístupné. Proto byly vybrány 15m sklápěcí stožáry, které jsme schopni instalovat ručně.

Řešení
Rok realizace: 2020
Počet stožárů: 4
Typ stožáru: HL250
Výška: 15 m
Intenzita osvětlení: 200 lx