CZ | EN

LED osvětlení fotbalového hřiště v Tišnově

Provedli jsme dodávku a instalaci LED osvětlení na fotbalovém hřišti v Tišnově

Jedná se o nově vybudované hřiště s umělou trávou situované mezi stávajícím fotbalovým hřištěm a železnicí. Některé světlomety jsou osazeny clonami omezujícími oslnění. Hřiště je prozatím osvětleno na tréninkovou intenzitu 100 lx, v budoucnu se uvažuje o navýšení.

Řešení
Rok realizace: 2018
Počet stožárů: 4
Typ stožáru: HL330
Výška: 18 m
Typ světlometu: WS200
Počet světlometů: 8
Intenzita osvětlení: 100 lx