CZ | EN

LED osvětlení fotbalového hřiště v Červené Vodě

Vedle hlavního fotbalového hřiště vzniklo nové nejen tréninkové hřiště

Hřiště dostalo nový umělý povrch i nové osvětlení, díky kterému se může rozšířit jeho využitelnost. Vzhledem k blízkosti hřiště k rodinným domům jsou všechny světlomety osazeny clonami, které výrazně limitují rušivé světlo. Hřiště je osvětleno na 200 lx.

Řešení
Rok realizace: 2023
Počet stožárů: 4
Typ stožáru: HL250
Výška: 15 m
Typ světlometu: WS
Počet světlometů: 12
Intenzita osvětlení: 200 lx