CZ | EN

LED osvětlení Bobcat polygonu

Osvětlení testovacího areálu strojů Bobcat

V Dalekých Dušníkách se rozprostírá testovací polygon pro stroje Bobcat. Pracuje se zde 24 hod denně 5 dní v týdnu. Především z důvodu rychlé návratnosti investice, ale také vysoké rovnoměrnosti a možnosti stmívání, byly vybrány LED světlomety. Areál je nasvícen 21 LED světlomety, které jsou vynášeny 10 sklápěcími stožáry výšky 20m. Železobetonové základy jsou tvořeny 3 díly prefabrikátů; jsou vzájemně sešroubovány, aby byla zajištěna případná mobilita stožárů.

Řešení
Rok realizace: 2016
Počet stožárů: 10
Typ stožáru: HL330
Výška: 20m
Typ světlometu: LED, AL180
Počet světlometů: 21
Intenzita osvětlení: 35lx