CZ | EN

Bleskosvod - Rozvodna Čechy Střed

Řešení
Rok realizace: 2021
Počet stožárů: 1
Výška: 35 m