CZ | EN

Postup sklápění stožárů typu RLS

1) Ujistěte se, že máte správné sklápěcí zařízení ke stožáru, který se chystáte sklápět.

2) Připojte sklápěcí zařízení na stožár pomocí kliky s drážkou.

3) Povolte a odejměte pojistné šrouby na boku stožáru.

4) Otočením kliky o 180° dojde k vyzvednutí horní části stožáru. To umožní stožár sklopit.

5) Začněte sklápět horní část stožáru směrem na sklápěcí zařízení a vlastní silou regulujte proces sklápění.

6) Po sklopení může být provedena údržba.

7) Elektrické kabely jsou kolem excentrického kloubu vedeny v ochranné průchodce.

8) Při vztyčování sloupu je nutné vlastní silou pomoci pružinovému zařízení dosáhnout svislé polohy.