CZ | EN

Postup sklápění stožárů typu RLH

1) Ujistěte se, že máte správné sklápěcí zařízení ke stožáru a uvolněte
pojistku proti sklopení, která je přístupná po otevření dvířek

2) Nasaďte sklápěcí zařízení na stožár

3) Utáhněte ventil na hydraulickém čerpadle


4) Pumpujte pákou čerpadla, dokud se horní část sklápěcího zařízení
nedotkne stožáru

5) Nasaďte kliku s pojistnou drážkou (směrem nahoru) do kloubu stožáru

6) Klika musí být nasazena tak, aby prošla až na druhý konec

7) Otočením kliky o 180° dojde k vyzvednutí horní části stožáru. To
umožní stožár sklopit

8) Pomalu otáčejte ventilem na hydraulickém čerpadle a regulujte rychlost
sklápění

9) Nyní je stožár sklopen a může být zahájena údržba. Ve sklopené pozici
nelze kliku z kloubu vyjmout

Vztyčení stožáru probíhá analogicky. Jakmile je stožár ve svislé poloze,
ujistěte se, že jste spustili pojistný klín ve stožáru.