CZ | EN

Postup sklápění stožárů typu HL

1) Ujistěte se, že máte správné sklápěcí zařízení ke stožáru a vysuňte hydraulický píst do polohy,  ve které je možné jej zajistit ocelovým kolíkem ke stožáru

    

2) Uvolněte pojistku na stožáru

3) Elektrickým hydraulickým čerpadlem vysuňte píst, dokud se vrchní část stožáru nenadzvedne a neumožní přetočení pojistky

4) Nyní je možné stožár sklopit do požadované polohy

5) Po vztyčení stožáru zpět do svislé polohy odpojte hydrulický  píst