CZ | EN

Sklápěcí zařízení – pružinové RLS a hydraulické RLH

Sklápěcí zařízení byla navržena tak, aby bezpečně umožnila sklopit odpovídající typy stožárů, proto se tato zařízení liší dle výšky stožárů a jejich nosnosti ve vrcholu.

 • Pružinová zařízení RLS jsou určena pro stožáry typu RLS zpravidla výšek 3–6 m.
 • Hydraulické zařízení RLH168 s manuálním čerpadlem také obsluhuje menší stožáry
  výšek 3–8 m, avšak s větším vrcholovým zatížením - bezpečné zatížení v 5 m až 90 kg.
 • Hydraulické zařízení RLH1M/AB s manuálním čerpadlem je určeno pro
  stožáry typu RLH výšek 8–12 m s různým zatížením ve vrcholu  - bezpečné zatížení v 8 m až 62 kg.
 • Hydraulické zařízení RLH2M s manuálním čerpadlem je určeno také pro
  stožáry typu RLH výšek 8–12 m s různým zatížením ve vrcholu - bezpečné zatížení v 8 m až 105 kg.
 • Hydraulické zařízení RLH219 s elektrickým čerpadlem je rovněž určeno pro
  stožáry typu RLH výšek 8–12 m s různým zatížením ve vrcholu - bezpečné zatížení v 8 m až 105 kg.
RLS168C                                                                                          RLH168/AB

    

RLH1M/AB                                                                                      RLH2M/AB

     

RLH219                                                                                     

Sklápěcí zařízení pro stožáry typu RLS a RLH

Návod RLS168

Návod RLH168/AB

Návod RLH1M/AB

Návod RLH2M/AB

Návod RLH219