CZ | EN

Servis osvětlení - VUT Brno

Provedli jsme servis osvětlení dvou sportovišť v areálu Pod Palackého vrchem

Po sklopení 25m a 30m sklápěcích stožárů je servis osvětlení "hračka".