CZ | EN

Osvětlení fotbalového stadionu v Prostějově

Naše společnost osvětlila prostějovský fotbalový stadion na level C dle UEFA

Ačkoliv 1.SK Prostějov hraje Fortuna: Národní ligu, nově vybudované osvětlení umožní odehrát zápasy s televizním přenosem dokonce pro nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Osvětlení je navrženo na level C, tedy vertikální intenzitu přes 750 lx a horizontální intenzitu 1200 lx.

Vzhledem k tomu, že se stadion nachází uvnitř obytné zástavby a fasáda nejbližšího bytového domu je vzdálena pouze 30m od postranní čáry hřiště, není technicky možné, aby byly splněny všechny požadavky normy ČSN EN 12 193 na rušivé světlo. Aby došlo k minimalizaci rušivého světla, všechna svítidla jsme osadili clonami, které oslnění významně sníží.

Naše světlomety jsou lídrem na trhu s požadavky na rušivé světlo. Při osvětlení pro trénink - až 350lx - je osvětlovací soustava nakonfigurována tak, aby byly splněny všechny požadavky pro zónu životního prostředí E3 dokonce na fasádě nejbližšího bytového domu ve vzdálenosti 30m od postranní čáry hřiště. Velkou výhodou LED technologie je možnost rozsvítit jen některé světlomety, a to ještě každý na jiný výkon.

Instalaci nového osvětlení předcházely rozsáhlé zemní práce. Vybudovali jsme 4 masivní základové patky, kde jsme použili přes 200m3 železobetonu. Místa na seskládání stožárů kolem stadionu nebylo mnoho, ale nakonec se velký jeřáb dostal všude, kde bylo potřeba. Postupně jsme instalovali stožár, plošinu, výložník se svítidly. Kompletní stožár dosahuje hmotnosti 7 tun a výšky 40m. Je vybaven žebříkem s proti-pádovým systémem a plošinou pro obsluhu svítidel.

Ovládání osvětlení je bezdrátové prostřednictvím aplikace mobilního telefonu. Osvětlení umožní spustit světelnou show.