CZ | EN

LED osvětlení víceúčelového hřiště v Těšanech

Dodali jsme LED svítidla a sklápěcí stožáry pro osvětlení hřiště

Hřiště je osvětleno na tréninkovou intenzitu 100lx. Světlomety jsou směrovány s ohledem na sousedící zástavbu rodinných domů. Osvětlení splňuje dokonce nejpřísnější požadavky z hlediska rušivého světla.