CZ | EN

LED osvětlení fotbalového hřiště v Ústí nad Orlicí

Původní výbojkové osvětlení nahrazujeme úsporným LED osvětlením

Došlo k úspoře 40% na instalovaném příkonu. Dalších úspor lze dosáhnout stmíváním osvětlení přístupné i přes aplikaci mobilního telefonu. Výměna byla díky sklápěcím stožárům velmi rychlá a efektivní.