CZ | EN

LED osvětlení fotbalového hřiště v Praze Střešovicích

V rámci rekonstrukce osvětlení jsme nahradili stará svítidla novými LED světlomety

Velký důraz byl kladen na omezení rušivého světla, protože hned přes ulici se nacházejí rodinné domy. Naše světlomety jsou díky RS technologii výborným řešením. Nad instalační výšku svítidel není vyzařováno žádné světlo a světlo vyzařované mimo hřiště je omezeno na minimum. Při snížení instalovaného příkonu jsme zvýšili intenzitu osvětlení. Hřiště je osvětleno na 300lx. Osvětlení je možné ovládat přes aplikaci v mobilním telefonu.