CZ | EN

LED osvětlení fotbalového hřiště v Novém Jičíně

Museli jsme se zaměřit především na regulaci světla vyzařovaného mimo hřiště

Některé obytné domy se nacházejí jen 20m od kraje. Přesným nasměrováním svítidel a především osazením clon na svítidlech jsme dosáhli rychlého poklesu intenzity za hranicí hřiště. Snížili jsme instalovaný příkon téměř o 60%. Intenzita osvětlení je 200lx.