CZ | EN

Postup sklápění stožárů typu RLH

1)Ujistěte se, že máte správné sklápěcí zařízení ke stožáru a uvolněte pojistku proti sklopení, která je přístupná  po otevření dvířek

2) Připojte sklápěcí zařízení na stožár pomocí kliky s drážkou.

3) Ruční hydraulickým čerpadlem vysuňte píst, dokud se příruba nedotkne stožáru

4) Otočením kliky o 180° dojde k vyzvednutí horní části stožáru. To umožní stožár sklopit.

5) Zatlačte na  horní část stožáru směrem na sklápěcí zařízení

6) Pákou ručního čerpadla pomalu sklopíte stožár do požadované polohy pro údržbu

7) Ručním čerpadlem vztyčíte stožár zpět do svislé polohy a pootočením páky o 180° jej zaaretujete