CZ | EN

V úzké spolupráci s pracovníky SŽDC, s.o. předkládáme tři typová řešení sklápěcích stožárů:

1. Osvětlení nástupišť sklápěcími stožáry výšky 6 m

Výhody, které přináší sklápěcí stožáry pracovníkům údržby, můžou ocenit i pracovníci SŽDC, s.o. Po schválení Technických podmínek pro svítidla, Technických podmínek pro stožáry 5 - 12 m a Technických podmínek pro stožáry 12 - 25 m, naše společnost koncem roku 2007 dodala svítidla a sklápěcí stožáry pro  prvních 9 nástupišť na Plzeňsku.

Svítidla jsou umístěna na sklopných stožárech Abatec T061RLS. Líc stožáru je vždy umístěn podle místní situace pokud možno cca 5 m od středu nejbližší koleje, vždy však mimo průjezdný profil (cca 3,5 m od středu koleje).

Ke stožárům jsou dodány i mobilní sklápěcí pružinové mechanismy, se kterým může jeden pracovník pohodlně  cestovat k servisnímu úkonu i vlakem a provést např. výměnu výbojky.

2. Náhrada stožáru JŽ 14 - Osvětlení zastávek a přilehlé obsluhované části kolejiště sklápěcími stožáry výšky 12 m 

V tomto případě se jedná o přímou náhradu stožáru JŽ 14 se svítidlem SHC 250 W se spouštěcím mechanismem. Použití sklápěcích stožárů T127RLH odstraňuje dvě hlavní nevýhody klasického řešení -  problémy se spouštěcím zařízením a odpojovačem a v případě jeho nefunkčnosti zajištění pracovníka s odpovídající kvalifikací pro práci ve výškách pro servis svítidla přímo na stožáru.

   

3. Náhrada osvětlovacích věží sklápěcími stožáry výšky 20m a 24 m

Pro osvětlení odstavných ploch a překladišť navrhujeme jako alternativu k osvětlovacím věžím trubkových nebo příhradových kostrukcí sklápěcí stožáry typu GL400 výšky 24 m. Tento typ stožáru má max. vrcholové zatížení  230 kg. Velkou výhodou tohoto řešení je možnost umístit předřadníky (tlumivky) do spodní části stožáru (až 6 ks).  Umístění sklápěcího stožáru v kolejišti v blízkosti trakčního vedení samozřejmě vyvolává obavu o bezpečnost při sklápění. Tady je nutno zdůraznit, že zakladna sklápěcího stožáru typu GL400 má rozměr pouze 400x400 mm a ve vrcholu průměr 219 mm. Například při osazení  výložníkem SB6 pro 6 ks světlometů 1000W je maximální boční přesah od osy stožáru pouhých 750 mm a při sklápění nedochází k žádnému bočnímu výkyvu.

První realizací, kde došlo k přímé náhradě za osvětlovací věž příhradové konstrukce, je stanice Znojmo. Zde bylo nutné starou osvětlovací věž nahradit z prostorových důvodů subtilnější konstrukcí, a právě náš sklápěcí stožár typu GL400 nejlépe splnil požadavky projektanta.

Reference – osvětlení železničních stanic ČD