CZ | EN

LED osvětlení fotbalového hřiště v Tišnově

Provedli jsme dodávku a instalaci LED osvětlení na fotbalovém hřišti v Tišnově

Jedná se o nově vybudované hřiště s umělou trávou situované mezi stávajícím fotbalovým hřištěm a železnicí. Některé světlomety jsou osazeny clonami omezujícími oslnění. Hřiště je prozatím osvětleno na tréninkovou intenzitu 100 lx, v budoucnu se uvažuje o navýšení.